votre recherche
Produit

Langdurigheidstoeslag

Publié: 
01 janvier 2014
Dernière mise à jour: 
13 octobre 2014

Heeft u al 3 jaar een laag inkomen? Dan kunt u misschien een aanvulling op uw inkomen krijgen voor het doen van grote noodzakelijke uitgaven. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een koelkast, eettafel of bankstel.

Aanvraag Langdurigheidstoeslag 2014

Heeft u een bijstandsuitkering (WWB)? En heeft u in 2013 voor 1 juli Langdurigheidstoeslag aangevraagd? Dan heeft u in februari een brief ontvangen. In deze brief staat wat u moet doen om in 2014 weer toeslag aan te vragen. 

Heeft u een bijstandsuitkering (WWB) en in 2013 na 1 juli Langdurigheidstoeslag aangevraagd? Dan ontvangt u geen brief. U kunt pas weer een langdurigheidstoeslag over 2014 aanvragen op de datum dat u deze voor 2013 heeft aangevraagd. Voorbeeld: Als u op 1 oktober 2013 een langdurigheidstoeslag heeft aangevraagd dan kunt u pas weer op 1 oktober 2014 een aanvraag doen.

Vraag Langdurigheidstoeslag aan

Voldoet u aan de voorwaarden en vraagt u voor de eerste keer een langdurigheidstoeslag aan dan kunt u digitaal een aanvraag indienen.

Vindt u het moeilijk om een digitaal aanvraagformulier zelf in te vullen? Voor hulp met het invullen van digitale aanvragen kunt u terecht bij de internethoek van Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. U kunt ook een papieren aanvraagformulier halen bij de Advies- en informatiebalie op een van de stadsdeelkantoren.

Nodig bij de aanvraag

 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs)
 • een kopie van een bankafschrift waarop het rekeningnummer, de tenaamstelling en het banksaldo goed te lezen is.
 • een bewijs van de hoogte van uw (totale) inkomsten. Denk aan een kopie van uw laatste uitkeringsspecificatie of loonstrook, kopie ontvangstbewijs of afschrift van alimentatie of andere inkomsten
 • de jaaropgaven van de afgelopen 3 kalenderjaren.
 • bent u zelfstandige, stuur dan de verlies- en winstrekeningen van de afgelopen 3 kalenderjaren mee.
 • heeft u in de laatste 36 maanden een bijstandsuitkering van de gemeente Den Haag ontvangen, dan hoeft u geen inkomensgegevens op te sturen.

Let op: bij een weekbetaling moet u een specificatie over de laatste 5 weken meesturen.

Geen toeslag met terugwerkende kracht

Vanaf 1 juli 2013 is het niet meer mogelijk om een langdurigheidstoeslag over voorgaande jaren met terugwerkende kracht aan te vragen.

Hoogte van de toeslag

Welk bedrag u ontvangt ligt aan uw gezinssituatie.

Hoogte toeslag

Hoogte toeslag
Gezinssituatie Bedrag
Alleenwonend € 360
Alleenstaande ouder met minderjarige kinderen € 470
Gezin € 600

Zo nodig kunt u hulp krijgen bij het invullen van de aanvraag.

Voorwaarden

 • U woont in Den Haag.
 • U bent tussen de 21 en 65 jaar oud.
 • U bent geen student.
 • Op 1 januari van het jaar waarvoor u de langdurigheidstoeslag aanvraagt, heeft u al 36 maanden of langer een inkomen tot 110% van het bijstandsniveau (zie inkomenstabel).
 • Uw vermogen komt niet boven de vermogensgrens (zie inkomenstabel) die bij een bijstandsuitkering is toegestaan.
 • op de langdurigheidstoeslag zijn de wet dwangsom en de privacyverklaring van de gemeente Den Haag van toepassing.

Belangrijk om te weten: u krijgt geen langdurigheidstoeslag als u in de periode van 36 maanden meer dan 26 weken (6 maanden) geen aantoonbaar inkomen heeft gehad.

Kosten

Geen kosten.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met de uitslag. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u binnen 2 weken het bedrag op uw rekening.

Publié: 
01 janvier 2014
Dernière mise à jour: 
13 octobre 2014

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?